โทรหาเรา : + 66 2894 1833
Product Banner
ผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว :
ourdistributer
ourdistributer
วิสัยทัศน์
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงชั้นนำในเอเชีย เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจกำจัดแมลงด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เป็นบริษัทที่จะเติบโตด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
ภารกิจ
เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมและกำจัดแมลง โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการและเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พันธสัญญา
สิ่งที่เราจะมอบให้กับลูกค้าของเรา
- ทางเลือกที่เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยี
- ความเป็นหนึ่งด้านการให้บริการ
-นโยบายด้านนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความแข็งแกร่งของช่องทางการสื่อสาร
5 เสาหลักสำคัญของการบริการอย่างแข็งแกร่ง
โครงการนวัตกรรมใหม่
เราพัฒนาทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพของบริการ
ความสำเร็จจากโครงการด้านนวัตกรรมนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากกับลูกค้า และทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง เรา
พยายามที่จะพัฒนาโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ประสบ
ความสำเร็จร่วมกันดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ และนั่นคือผลลัพธ์ของความสำเร็จที่เราต้องการ
การนำเสนอคุณภาพโดยปราศจากเงื่อนไข
เป้าหมายของเราคือ เราต้องการนำเสนอสิ่งที่ก้าวล้ำนำหน้ามากกว่าคู่แข่งและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก เราจึงมีสินค้าคุณภาพมากกว่า 50 รายการ และสามารถครอบคลุมพื้นที่ทางการตลาดอย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตาม คุณภาพของสินค้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราให้ความสำคัญ เรายังตระหนักว่า การบริการเองก็เป็นส่วนที่สำคัญเช่นกัน ดังนั้นเราจึงตั้งมั่นที่จะนำเสนอการบริการอย่างดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เริ่มตั้งแต่การติดต่อกันครั้งแรก แนะนำและให้ความรู้ จากผู้เชี่ยวชาญของเรา รวมไปถึงการบริการหลังการขาย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พวกเราบริษัท เบ็นท์ เจ๊ส (ไทยแลนด์) จำกัด จริงจังในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เราจึงมองหาวิธีการ รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา เราจึงระมัดระวังในการเลือก และออกแบบผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง ให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ให้น้อยที่สุด แต่ยังมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการกำจัดแมลง โดยยังอยู่ภายใต้มาตราฐานการความคุมระดับความเป็นพิษ และความปลอดภัยเบื้องต้นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม
การให้คำปรึกษา
เราให้เกียรติลูกค้าของเราเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในขั้นต้นนั้น เราทำการระบุลักษณะปัญหาการรบกวนที่เกิดจากแมลง รวบรวมข้อมูล แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้กับลูกค้า จากนั้นเราจะให้คำแนะนำและวิธีการในการควบคุมและกำจัดเป็นกรณีไป
ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ เรามีบริการสินค้าทดแทนชั่วคราวในกรณีที่สินค้ามีปัญหา เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรายังจัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับฝ่ายเทคนิคของลูกค้า ด้านการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อทำให้การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการฝึกอบรมการให้ความรู้ทางด้านเทคนิคนี้ สามารถทำให้ฝ่ายเทคนิคของคุณมีพัฒนาการที่ดีในการให้บริการกับลูกค้าเองอีกด้วย
มากกว่านั้น เรายังเป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า ด้วยทักษะความเชี่ยวชาญที่เรามี ในเรื่องที่ลูกค้าอาจไม่คุ้นเคย ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษทางธุรกิจที่ลูกค้าจะได้รับ
ในทุก 3 เดือน เรามีสิ่งพิมพ์แจ้งข่าวสารของ เบ็นท์ เจ๊ส ซึ่งอัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับข่าวและความรู้ใหม่ๆในอุตสาหกรรมกำจัดแมลง สามารถเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิงได้
อุทิศตัวเพื่อการบริการ
เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเร็วที่สุด ทีมงานของเราจะทำการประเมินและวิเคราะห์ปัญหา หรือในบางครั้งที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ เราจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา เพื่อหาวิธีการแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป
เรื่องการบริการลูกค้านั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของเรา และเราตั้งมั่นที่จะมอบการบริการอย่างดีอย่างที่ลูกค้าคาดหวังจากเรา
เกี่ยวกับเรา
เบ็นท์ เจ๊ส เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงอันดับตั้น ๆ เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 1997 โดยมีแนวทางดังนี้ โครงการนวัตกรรมใหม่, การนำเสนอคุณภาพโดยปราศจากเงื่อนไข, การให้คำปรึกษา และอุทิศตัวเพื่อการบริการ ให้กับลูกค้าของเรา ภายใต้เงื่อนไขของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างบางส่วนของโครงการด้านนวัตกรรมใหม่ที่จัดขึ้นโดย Bentz Jaz ในปีที่ผ่านมา
จากแนวทางของรัฐบาลสิงคโปร์ ซึ่งมีความพยายามที่จะต่อสู้กับโรคไข้เลือดออก Bentz Jaz ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรมการควบคุมดูแลและต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกนี้ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ กับโครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆในสิงคโปร์ ซึ่งความรู้นี้ช่วยให้โครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้รู้และตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมดูแล พาหะนำโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์.
ใน Bentz Jaz เรามีความเชื่อว่า เรายืมสิ่งแวดล้อมมาจากคนรุ่นใหม่ในอนาคต ดังนั้น โครงการ Green Step ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ความรู้ ในอุตสาหกรรมการกำจัดแมลงเพื่อให้ใช้เคมีให้น้อยที่สุดและใช้เท่าที่จำเป็น และในทุกงานสัมมนา เราได้เชิญแขกปราศรัยรับเชิญที่เป็นที่รู้จักและผู้คนให้ความเคารพมาบรรยาย เพื่อให้ความรู้ด้านนี้แพร่หลายออกไป
ในปี 2010 Bentz Jaz ได้เริ่มแผ่ขยายเข้าบุกตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ปัจจุบัน เราประสบความสำเร็จในธุรกิจดังกล่าว ที่ประเทศสิงคโปร์, จีน,ไทย,อินโดนีเซีย และพม่า ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่เพียงผู้เดียว นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน เบ็นท์ เจ๊ส ได้รับรางวัลในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ต่างๆ มากมาย
สำหรับอีกหลายปีข้างหน้าที่ต้องก้าวต่อไป Bentz Jaz ยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหาสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งทางด้านการให้บริการ ด้านการให้ความรู้ ให้กับลูกค้า ต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยกรอกคำถามลงในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะตอบคำถามอย่างรวดเร็วที่สุด
พูดคุยกับเราผ่าน LINE
QRCode
สำนักงานบริษัทเบ็นท์เจ๊ส
Bentz Jaz Singapore Pte Ltd - Headquarters
Bentz Jaz Beijing International Science & Technology Co. Ltd
Bentz Jaz (Thailand) Co. Ltd
Bentz Jaz Myanmar Company Limited
PT Bentz Jaz Indonesia
48 Toh Guan Road East
#06-139 Enterprise Hub
Singapore 608586
Tel
:
+65 6841 2986
Fax
:
+65 6841 2026
Room 1018, No. 2 Building, No. 26 Yard
XinHuaLianLiGang, JiuXianQiao
Road Centrel, Chaoyang District
Beijing City PR China
Tel
:
010-64339608
Fax
:
010-64339608
The Trio Avenue 170/5 Phutthamonthon Sai 3 Rd.,
Khwaeng Bang Phai, Khet Bang Khae, Bangkok 10160 Thailand
Tel
:
(+66) 02 408 9882
Fax
:
(+66) 02 408 9883
No. 46A U Lun Maung Street
7th Mile Mayangone Township
Yangon, Myanmar
Tel
:
+959 7670-45-248
Komp Graha Mas Blok B No. 24
JL. Raya Perjuangan No. 1
Kebon Jeruk
Jakarta 11530, Indonesia
Tel
:
+62 (21) 530 3770
Fax
:
+62 (21) 530 2655

Top